Ds. W. Visscher - 2 Koningen 2 : 19 - 22

Afspelen

Een zegen in Jericho

2 Koningen 2 :19 tot 22
23-1-2007
Kwaad water
Gezond water
Vruchtbaar water

2 Koningen 2 : 19 - 22

2 Koningen 2
19
En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar.
20
En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem.
21
Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden.
22
Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had.

Delen & Download

Download preek