Ds. W. Visscher - 2 Koningen 2 : 11 - 13

Afspelen

Onderwerp

2 Koningen 2 :11 tot 13
12-12-2006

2 Koningen 2 : 11 - 13

2 Koningen 2
11
En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.
12
En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
13
Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de Jordaan.

Delen & Download

Download preek