Ds. J.W. Verweij - Romeinen 1 : 17

Afspelen

Het Wonder van de Reformatie

Romeinen 1 :17
31-10-2008

Romeinen 1 : 17

Romeinen 1
17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Delen & Download

Download preek