Ds. J.W. Verweij - Efeze 3 : 14 - 16

Afspelen

Onderwerp

Efeze 3 :14 tot 16
15-11-2007

Efeze 3 : 14 - 16

Efeze 3
14
Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
15
Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
16
Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;

Delen & Download

Download preek