Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 21 : 22 - 24

Afspelen

Onderwerp

Genesis 21 :22 tot 24

Genesis 21 : 22 - 24

Genesis 21
22
Voorts geschiedde het ter zelfder tijd, dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles, wat gij doet.
23
Zo zweer mij nu hier bij God: Zo gij mij, of mijn zoon, of mijn neef liegen zult! naar de weldadigheid, die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij, en bij het land, waarin gij als vreemdeling verkeert.
24
En Abraham zeide: Ik zal zweren.

Delen & Download

Download preek