Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 21 : 14 - 21

Afspelen

Onderwerp

Genesis 21 :14 tot 21

Genesis 21 : 14 - 21

Genesis 21
14
Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging voort, en dwaalde in de woestijn Ber-seba.
15
Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken.
16
En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo verre, als die met den boog schieten; want zij zeide: Dat ik het kind niet zie sterven; en zij zat tegenover, en hief haar stem op, en weende.
17
En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is.
18
Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen.
19
En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken.
20
En God was met den jongen; en hij werd groot, en hij woonde in de woestijn, en werd een boogschutter.
21
En hij woonde in de woestijn Paran; en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.

Delen & Download

Download preek