Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 21 : 8 - 13

Afspelen

Onderwerp

Genesis 21 :8 tot 13

Genesis 21 : 8 - 13

Genesis 21
8
En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.
9
En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.
10
En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven.
11
En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon.
12
Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over den jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden.
13
Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.

Delen & Download

Download preek