Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 21 : 1 - 7

Afspelen

Onderwerp

Genesis 21 :1 tot 7

Genesis 21 : 1 - 7

Genesis 21
1
En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.
2
En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had.
3
En Abraham noemde den naam zijns zoons, die hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak.
4
En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had.
5
En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd.
6
En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.
7
Voorts zeide zij: Wie zou Abraham gezegd hebben: Sara heeft zonen gezoogd? want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.

Delen & Download

Download preek