Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 12 : 1 - 3

Afspelen

Onderwerp

Genesis 12 :1 tot 3

Genesis 12 : 1 - 3

Genesis 12
1
De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Delen & Download

Download preek