Ds. J. Driessen - 2 Koningen 4 : 42 - 44

Afspelen

Onderwerp

2 Koningen 4 :42 tot 44
8-11-2006

2 Koningen 4 : 42 - 44

2 Koningen 4
42
En er kwam een man van Baal-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.
43
Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
44
Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over, naar het woord des HEEREN.

Delen & Download

Download preek