Ds. J. Driessen - 2 Korinthe 8 : 9

Afspelen

Onderwerp

2 Korinthe 8 :9
25-12-2005
De diepe vernedering van de Heere Jezus Christus tot Heil van zondaren
Dat Christus arm werd
Voor wie Christus arm werd
Met welk doel Christus arm werd
Deze kerstpreek brengen we u graag opnieuw onder de aandacht.

2 Korinthe 8 : 9

2 Korinthe 8
9
Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Delen & Download

Download preek