Ds. J. Driessen - 2 Petrus 3 : 13 - 14

Afspelen

Onderwerp

2 Petrus 3 :13 tot 14
1-1-2006

2 Petrus 3 : 13 - 14

2 Petrus 3
13
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
14
Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

Delen & Download

Download preek