Ds. J. Driessen - Hebreeën 11 : 4

Afspelen

Abels dankdag

Hebreeën 11 :4
9-11-2005
Het offer dat hij brengt
Het getuigenis dat hij ontvangt
De prediking die hij nalaat

Hebree├źn 11 : 4

Hebreeën 11
4
Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Delen & Download

Download preek