Ds. J. Driessen - Lukas 15 : 4 - 7

Afspelen

De gelijkenis van het verloren schaap

Lukas 15 :4 tot 7
27-8-2006
Verdwaald en verloren
Gezocht en gevonden
Op schouders gedragen

Lukas 15 : 4 - 7

Lukas 15
4
Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
5
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
6
En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Delen & Download

Download preek