Ds. J. Driessen - Markus 5 : 27 - 29

Afspelen

Jezus' verlossingswerk aan de bloedvloeiende vrouw

Markus 5 :27 tot 29
9-10-2005
Hij werkt haar geloof
Hij beloont haar geloof
Hij bekroont haar geloof

Markus 5 : 27 - 29

Markus 5
27
Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan;
28
Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.
29
En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.

Delen & Download

Download preek