Ds. J. Driessen - Openbaring 2 : 10

Afspelen

De roeping tot getrouwheid

Openbaring 2 :10
28-5-2007
Een veel omvattende getrouwheid
Een rijk beloonde getrouwheid

Openbaring 2 : 10

Openbaring 2
10
Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Delen & Download

Download preek