Ds. A. Elshout - 1 Korinthe 2 : 12

Afspelen

Onderwerp

1 Korinthe 2 :12
De toe-eigening door de Heilige Geest van hetgeen de uitverkorenen in Christus hebben
Een onderscheid dat belangrijk is
Een feit dat heilrijk is
Een wijsheid die zegenrijk is

1 Korinthe 2 : 12

1 Korinthe 2
12
Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

Delen & Download

Download preek