Ds. A. Elshout - 2 Korinthe 12 : 9

Afspelen

Onderwerp

2 Korinthe 12 :9
Meditatie
meditatie

2 Korinthe 12 : 9

2 Korinthe 12
9
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Delen & Download

Download preek