Ds. A. Elshout - Handelingen 2 : 1 - 4

Afspelen

De feiten van het pinkstergebeuren te Jeruzalem

Handelingen 2 :1 tot 4
Het uitwendige en waarneembare van die feiten
Het inwendige en merkbare van die feiten
Het genadige en wonderbare van die feiten

Handelingen 2 : 1 - 4

Handelingen 2
1
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek