Ds. A. Elshout - Handelingen 2 : 36 - 39

Afspelen

Zekerheid door het pinksterfeit

Handelingen 2 :36 tot 39
Zekerheid aangaande de ontvangenis van heerlijkheid door Jezus
Zekerheid aangaande vergiffenis van zonde om Jezus
Zekerheid aangaande een erfenis van heil uit Jezus

Handelingen 2 : 36 - 39

Handelingen 2
36
Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
37
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Delen & Download

Download preek