Ds. A. Elshout - Lukas 24 : 36

Afspelen

Onderwerp

Lukas 24 :36
De eerste ontmoeting van de opgewekte, opgestane Zaligmaker Jezus Christus aan de christelijke gemeente te Jeruzalem
Welke diende tot bevestiging van de waarheid van Zijn opstanding
Welke diende tot schenking van het profijt van Zijn opstanding
Welke diende tot onderwijzing omtrent het doel van Zijn opstanding

Lukas 24 : 36

Lukas 24
36
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Delen & Download

Download preek