Ds. A. Elshout - Mattheüs 28 : 16 - 18

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 28 :16 tot 18
De openbaring van de opgestane Heere Jezus bij een berg in Galilea
Onderworpen discipelen
Onderscheiden discipelen
Onderwezen discipelen

MattheĆ¼s 28 : 16 - 18

Mattheüs 28
16
En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
17
En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Delen & Download

Download preek