Ds. M.J. van Gelder - 2 Johannes 1 : 6

Afspelen

Onderwerp

2 Johannes 1 :6

2 Johannes 1 : 6

2 Johannes 1
6
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.

Delen & Download

Download preek