Ds. M.J. van Gelder - Johannes 20 : 21 - 23

Afspelen

Onderwerp

Johannes 20 :21 tot 23

Johannes 20 : 21 - 23

Johannes 20
21
Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22
En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
23
Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.

Delen & Download

Download preek