Ds. K. de Gier - Lukas 1 : 38

Afspelen

Het antwoord van Maria op het Woord Gods

Lukas 1 :38
11-12-1983
Een antwoord op de bediening van Gods goedheid
Een antwoord in een ootmoedige zielsgestalte
Een antwoord door het geloof
Voorbereiding Heilig Avondmaal in de Adventsperiode. We willen u deze preek nogmaals onder de aandacht brengen.

Lukas 1 : 38

Lukas 1
38
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

Delen & Download

Download preek