Ds. K. de Gier - Markus 15 : 20b - 21

Afspelen

Onderwerp

Markus 15 :20b tot 21
8-4-1984

Markus 15 : 20b - 21

Markus 15
20
En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
21
En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Delen & Download

Download preek