Ds. D. Hakkenberg - Exodus 14 : 13 - 14

Afspelen

Onderwerp

Exodus 14 :13 tot 14

Exodus 14 : 13 - 14

Exodus 14
13
Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.
14
De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

Delen & Download

Download preek