Ds. W. Harinck - Handelingen 2 : 2 - 4

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 2 :2 tot 4
27-5-2007

Handelingen 2 : 2 - 4

Handelingen 2
2
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek