Ds. B. van der Heiden - 1 Koningen 19 : 13a

Afspelen

Onderwerp

1 Koningen 19 :13a
9-11-2005

1 Koningen 19 : 13a

1 Koningen 19
13
En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia?

Delen & Download

Download preek