Ds. C. de Jongste - 2 Petrus 1 : 10 - 11

Afspelen

Onderwerp

2 Petrus 1 :10 tot 11
10-12-2006

2 Petrus 1 : 10 - 11

2 Petrus 1
10
Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
11
Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Delen & Download

Download preek