Ds. J. Karels - Handelingen 17 : 22 - 23

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 17 :22 tot 23
21-6-2009

Handelingen 17 : 22 - 23

Handelingen 17
22
En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.
23
Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.

Delen & Download

Download preek