Ds. J. Karels - Mattheüs 4 : 12 - 17

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 4 :12 tot 17
1-2-2009

MattheĆ¼s 4 : 12 - 17

Mattheüs 4
12
Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea;
13
En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;
14
Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende:
15
Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken;
16
Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan.
17
Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Delen & Download

Download preek