Ds. R. Kattenberg - 1 Korinthe 15 : 29 - 32m

Afspelen

Onderwerp

1 Korinthe 15 :29 tot 32m
29-5-1993

1 Korinthe 15 : 29 - 32m

1 Korinthe 15
29
Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?
30
Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar?
31
Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.
32
Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

Delen & Download

Download preek