Ds. R. Kattenberg - Job 1 : 21 - 22

Afspelen

Onderwerp

Job 1 :21 tot 22

Job 1 : 21 - 22

Job 1
21
En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!
22
In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Delen & Download

Download preek