Ds. J.M. Kleppe - Exodus 12 : 13m

Afspelen

Onderwerp

Exodus 12 :13m

Exodus 12 : 13m

Exodus 12
13
En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Delen & Download

Download preek