Ds. J.M. Kleppe - Filippenzen 3 : 7 - 9

Afspelen

Onderwerp

Filippenzen 3 :7 tot 9
2-11-2008

Filippenzen 3 : 7 - 9

Filippenzen 3
7
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.
8
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.
9
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Delen & Download

Download preek