Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 16 : 24b

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 16 :24b

MattheĆ¼s 16 : 24b

Mattheüs 16
24
Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Delen & Download

Download preek