Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 27 : 39 - 44

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 27 :39 tot 44
11-3-2007

MattheĆ¼s 27 : 39 - 44

Mattheüs 27
39
En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden.
40
En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis.
41
En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden:
42
Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.
43
Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
44
En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren.

Delen & Download

Download preek