Ds. C.J. Meeuse - Handelingen 1 : 24 - 25

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 1 :24 tot 25
8-5-2005

Handelingen 1 : 24 - 25

Handelingen 1
24
En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt;
25
Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats.

Delen & Download

Download preek