Ds. C.J. Meeuse - Handelingen 1 : 6 - 7

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 1 :6 tot 7
25-5-2006

Handelingen 1 : 6 - 7

Handelingen 1
6
Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?
7
En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

Delen & Download

Download preek