Ds. C.J. Meeuse - Jesaja 12 : 1

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 12 :1
8-11-2006

Jesaja 12 : 1

Jesaja 12
1
En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.

Delen & Download

Download preek