Ds. C.J. Meeuse - Lukas 19 : 8

Afspelen

Onderwerp

Lukas 19 :8
8-11-2006

Lukas 19 : 8

Lukas 19
8
En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.

Delen & Download

Download preek