Ds. C.J. Meeuse - Lukas 22 : 61 - 62

Afspelen

Petrus' vernedering

Lukas 22 :61 tot 62
17-2-2008
Jezus' omzien
Petrus' inzien
Gods neerzien

Lukas 22 : 61 - 62

Lukas 22
61
En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.
62
En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.

Delen & Download

Download preek