Ds. C.J. Meeuse - Markus 5 : 23

Afspelen

Onderwerp

Markus 5 :23
1-2-2009

Markus 5 : 23

Markus 5
23
En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en zij zal leven.

Delen & Download

Download preek