Ds. C.J. Meeuse - Mattheüs 27 : 19

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 27 :19
29-3-2006

MattheĆ¼s 27 : 19

Mattheüs 27
19
En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.

Delen & Download

Download preek