Ds. J.S. van der Net - 2 Korinthe 12 : 7 - 9

Afspelen

Onderwerp

2 Korinthe 12 :7 tot 9

2 Korinthe 12 : 7 - 9

2 Korinthe 12
7
En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
8
Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
9
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Delen & Download

Download preek