Ds. J.S. van der Net - Handelingen 2 : 37 - 38

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 2 :37 tot 38

Handelingen 2 : 37 - 38

Handelingen 2
37
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Delen & Download

Download preek