Ds. J.S. van der Net - Johannes 1 : 52

Afspelen

Gij zult de hemel open zien

Johannes 1 :52
24-12-2006

Johannes 1 : 52

Johannes 1
52
En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

Delen & Download

Download preek