Ds. J.S. van der Net - Romeinen 8 : 14 - 16

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 8 :14 tot 16

Romeinen 8 : 14 - 16

Romeinen 8
14
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Delen & Download

Download preek