Ds. J.S. van der Net - Romeinen 8 : 38 - 39

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 8 :38 tot 39

Romeinen 8 : 38 - 39

Romeinen 8
38
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Delen & Download

Download preek